دوشنبه ۱۱ فروردین سال ۱۳۹۹

سیستان و بلوچستان آفریقایی دیگر در ایران

با اینکه سیستان و بلوچستان بیشترین جمعیت جوان رو در کشور دارد . بیشترین امار یبکاری و فقر ، نبود زیرساخت مناسب جهت بهداشت و درمان ، نبود مناسب حمل و نقل ، تحصیل  و حتی زندگی استاندارد برای زندگی را ندارد . 

در استانی که 89 درصد مردم فقیر ، 99 درصد جوانان بیکار ، 96 درصد کشاورزی‌ها و دامپروری‌ها نابود شده اند و بیشترین آمار تبعیضات جنسیتی و ازدواج کودک همسر  در این استان به دلیل فقر و فقدان اموزش دردهای سیستان و بلوچستان است . مردم این استان برای امرار معاش و روزی حلال هر روز زجر میکشند حتی قشر مرفه هم نمیتواند یک وعده غذاو لوازم و اقلام زندگی خود را تامین کند  . پیر زن‌ها و پیر مردهایی که روزی برای فروختند وسایل دست ساز خود به پاکستان میرفتند ولی الان از آن سفره نان هیچ نمانده  است ، یا مردی که برای خرج زن و بچه خود قاچاق کرد که به یکباره در اتش سوخت .

استفاده نکردن از ظرفیت جوان این استان  در سیاست، اقتصاد و نادیده گرفتن مباحث فقر ، بیکاری و عدم  توجه بهبود زیر ساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی  و شهرها و روستاهای این استان پهناور آثار مخربی  را بر این استان میگذارد .

مطالبات مردم سیستان بلوچستان مطالبات برحقی  بوده  و هست  که بسیاری از دولتمردان که بر منصب  قدرت و ریاست نشستند  در زمان کاندیداتوری خود در مورد سیستان و بلوچستان  فقر این استان و سایر استانهای فقیر صحبتها یی کردند ولی به یکباره فراموش کردند . روزی که عده ای  با رای بیچارگان و گرسنگان و جوانان و زنان و مردان در مانده را ی به دست اوردند خرقه ریاست را به تن کردند فکر نکردند که لباسی که به تن کردند غذایی که میخورند ماشینی که سوار شدند از این مردم بوده است و در ازای قدرتی و مقامی که نصیبشان شده است و به این مردم خلف وعده کردند . فقط حرف زدند .هیچ برنامه‌ی جامع و عملی برای این استان  و سایر  استانه‌های محروم نداشته حتی نتوانستند بحران آب  رودخانه هیرمند و هامون را با کشور افغانستان  برطرف کنند . تمام لقمه هایی که خورده اند  و میخورند نفسی  که میکشند حرام است .

. زمانی که سنگ صبور زندگی مردم سیستان و بلوچستان از درد و رنج این مردم شکسته شود مثل طوفانی خواهد شد که حتی شترها و ساربانشان تاب و تحمل نخواهند آورد . 


پیام یا سوال خود را برایمان بفرستید

پر کردن فیلد های ستاره دار الزامی می باشد.*

*