دوشنبه ۱۱ فروردین سال ۱۳۹۹

ساناز فاضلی : خطرات تکدی گری و سو استفاده از کودکان معتاد تا ارتش فروپاشی اجتماع

 وی در ادامه فرمودد: زنان و مردان معتاد که هر روز بر این تعداد افزوده میشود و سن اعتیاد به پایین‌تر از حد خود رسیده است . اعتیاد نوزادان که از پدر و مادر معتاد به وجود آمده است طبق آمار روزانه ۳الی۴ کودک با اعتیاد به دنیا می‌آیند . تعداد کمی از این کودکان از دست پدر ومادر خود نجات پیدا میکنند و تحت درمان‌های پزشکی دردناک  قرار میگیرند ولی برخی با این اعتیاد توسط پدر و مادر معتاد به زنان  و مردان باندهای گدایی در ازای روزی ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان براساس سن نوزادان و کودکان اجاره داده میشود. این کودکان یا توسط والدین خود معتاد میشوند و یا توسط اجاره کنندگان،زندگی نوزادان و کودکان توسط پدر و مادرهای معتاد در شهر‌های بزرگ در خطر است .

 وی اظهار کرد: برده داری و سو استفاده از نوزادان و کودکان  تنها برای گدایی اجاره داده نمیشوند گاهی این کودکان جهت سو استفاده جنسی فروخته میشوند فرق نمیکند دختر باشد یاپسر  فقط کافی است پول روزانه را در نیاورند آنگاه طبق قانون رییس باند برای تن فروشی فروخته میشوند.

 سردسته و اعضای این باندها و شبکه فساد انگلی یشان  باید توسط مراجع قانونی  دستگیر شوند .این باندها شبکه‌ی بزرگی از افراد و خدنگ‌ها مامورین و متکدیان را دارد که به شکل موریانه در سطح شهر تکدی گری میکنند ،بی تفاوتی به این نوع کودکان که شامل هزاران کودک و نوزاد متکدی  را در سال  شامل میباشد باافزایش تعداد والدین معتاد درآینده به میلیونهانفرهم خواهدرسید.همچنین  لشکرمیلیونی که براساس سلسله درجات سازمان یافته که توسط سر دسته و سر شاخه‌های باندهای خود،طبق تعهد و پایبندی و وابستگی که این افراد به باند‌های خود دارند ترفیع به دست خواهند آورده و خود در آینده  سر دسته شاخه‌ها یی که  قاچاق مواد ،انسان ،دزدی ، تکدی گری ،خانه‌های فساد  تنها میتواند بخشی از فعالیت آنها در آینده باشد ،میشوند.

 وی افزود:رشد تعداد این باندها و افرادی که در جامعه نادیده گرفته میشوند روزی بصورتی دیده خواهند شد که حتی دولت و حکومت در برابر این باندها نمیتواند قد علم کند این باندهای ریشه زی که در دست خود پول و قدرت و نیز نیرو هایی  که به دلیل نابرابری اجتماعی و فقر و اعتیاد که مورد سو استفاده قرار گرفته اند همه نوع آسیبی دیده اند و در لجن زار بد بختی زندگی قدکشیده اند رشد کرده اند  و سهمی از محبت  عشق از خانواده و اجتماع، زندگی سالم نداشته اند قوی شده اند  که حتی قادر هستند ارتشی از بینظمی و غارت و بسیاری از آسیب‌ها را در کشور رقم بزنند که بصورت موریانه پایه‌های اجتماعی رو در هم فرو بریزد.

 


پیام یا سوال خود را برایمان بفرستید

پر کردن فیلد های ستاره دار الزامی می باشد.*

*