پنج شنبه ۲۱ فروردین سال ۱۳۹۹

کودک آزاری

 اثرات شکنجه در بدن کودک مشاهده شده است .مشخص نیست که چه کسی کودک را به بیمارستان رسانده است .پدر کودک از همسر دوم خود شکایت کرده است . در حال حاضر کودک نزد مادر بزرگ خود است .

 


تصاویر دیگر

پیام یا سوال خود را برایمان بفرستید

پر کردن فیلد های ستاره دار الزامی می باشد.*

*