پنج شنبه ۱۴ آذر سال ۱۳۹۸
 • فرهنگسازی

  فرهنگسازی

 • خشونت خیابانی

  خشونت خیابانی

 • آرزوی بر باد رفته کودک کار

  آرزوی بر باد رفته کودک کار

 • نه به خشونت خانگی

  نه به خشونت خانگی

 • نگاه تبعیض آمیز

  نگاه تبعیض آمیز

 • رمضان مبارک

  رمضان مبارک

 • زن از منظر قرآن

  زن از منظر قرآن

 • احیای محیط زیست با کاشت درخت بلوط

  احیای محیط زیست با کاشت درخت بلوط

  کاشت درخت بلوط در سه ثانیه 

 • نشست جان شیرین ، حمایت از حیوانات

  نشست جان شیرین ، حمایت از حیوانات

 • تلاش یک قرن فعالیت زنان

  تلاش یک قرن فعالیت زنان

  گفتگوی اختصاصی با ساناز فاضلی 

 • صدا وسیمای زنان در ورزشگاه طنین انداز شد

  صدا وسیمای زنان در ورزشگاه طنین انداز شد

  سلام آزادی

 • انجمن صلح تقدیم میکند

  انجمن صلح تقدیم میکند

  به مناسبت روز جهانی مبارزه با فقر 

 • حضور خانم مهندس ساناز فاضلی و خانم مولاوردی در مراسم بزرگداشت بانوی فقیه و رجال اعظم طالقانی

  حضور خانم مهندس ساناز فاضلی و خانم مولاوردی در مراسم بزرگداشت بانوی فقیه و رجال اعظم طالقانی

  حضور مهندس ساناز فاضلی و خانم مولاوردی در مراسم بزرگداشت اعظم طالقانی 

 • روز جهانی دیابت

  روز جهانی دیابت

  از خانواده خود در برابر دیابت مراقبت کنید 

 • 28 امرداد واکاوی این رویداد تاریخی

  28 امرداد واکاوی این رویداد تاریخی

  کودتای 28 مرداد ، واکاوی این رویداد تاریخی 

این سایت در قالب مجله در زمینه فعالیتهای مربوط به رفع آسیبها ، حقوق زنان و کودکان از طریق نشر اخبار ، مقالات و اگاهی و اموزش  در رفع کاهش آسیب‌های اجتماعی و توانمندسازی  و فرصت‌های برابر اجتماعی و بهداشت و رفع سو تغذیه در زنان و کودکان میپردازیم .همچنین نقش زنان و تربیت کودکان در بحث حمایت محیط زیست و آب و حیوانات،  اموزش و فرهنگسازی در این حوزه .

هیچ محتوایی برای نمایش وجود ندارد.