پنج شنبه ۲۱ فروردین سال ۱۳۹۹
 • دکتر حسام صلح دوست

  دکتر حسام صلح دوست

  دکتر حسام صلح دوست دامپزشک  دلسوز و متعهد ...
 • کلینیک دامپزشکی ژاوه و مرحوم دکتر گل محمدی

  کلینیک دامپزشکی ژاوه و مرحوم دکتر گل محمدی

  مرحوم دکتر علیرضا گل محمدی دامپزشک  مهربان که دوسال پیش به رحمت ایزدی پیوستند ، این پزشک عاليقدر یکی از حامیان در منطقه اندیشه کرج بودند که با جمعی از دامپزشکان فعالیت های خود را در زمینه کم ...
 • خانم زند حامی گربه ها

  خانم زند حامی گربه ها

  خانم زند حامی گربه های منطقه مارلیک و خوشنام که از گربه های بیمار نگهداری میکند. ...